Tiskové centrum

SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU ZA MUSICOU PUROU 2019 04.12.2019

Vážení a milí,

v mihotu první adventní svíčky srdečně zdravím všechny příznivce Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA! Poslední noty letošního svátku ryzí pravdivé hudby dozněly 24. listopadu a já se Vám upřímně přiznám, že stále slyším jejich dozvuk… Ten svou intenzitou překonal listopadové dny svaté Kateřiny a svatého Ondřeje a pátý ročník hudebních inspirací lidovou hudbou tak uzavírám těmito řádky již za prosincového soumraku. A dovolíte-li, skládám zde své dojmy v račím gardu pořadí koncertů tak, jak mi přicházejí na mysl.

Závěrečného galakoncertu se zhostil slovenský barokní soubor SOLAMENTE NATURALI s uměleckým vedoucím a věhlasným barokním houslistou Milošem VALENTEM. Mezinárodně úspěšný program MUSICA GLOBUS, který dramaturgicky osciluje mezi skladbami geniálního německého mistra Georga Phillippa Telemanna a lidovou hudbou z uherského podzámčí, promlouval k ostravskému publiku svým nespoutaným naturelem i kultovní živelností a byl důstojným završením prodlouženého víkendu plného poctivé muziky. Osobně mě potěšila nejen přítomnost věrných fanoušků festivalu, ale i početné delegace kulturního portálu OSTRAVAN, za jejichž přízeň si z čela realizačního týmu i z festivalového pódia dovolím upřímně poděkovat!

Sobotní etnojazz v podání slovensko-moldavské formace BASHAVEL byl pro jednu část posluchačů neoddiskutovatelnou hudební oázou, druzí se s náročným – avšak skvěle zahraným – stylovým fenoménem museli přece jen možná trošičku vyrovnat. K prospěchu celkového vyznění však nikdo neodcházel z třetího festivalového koncertu zklamán a posluchačské dojmy se pohybovaly v širokém ambitu od pocitů smysluplného poznání nového hudebního rozměru až po vyložené nadšení. Fenomenální výkony houslisty Stanislava PALÚCHA, klavíristy Klaudia KOVÁČE, cimbalisty Marcela COMENDANTA, kontrabasisty Róberta RAGANA a perkusionisty Petra SOLÁRIKA byly symbolem jejich muzikantské solitérnosti, interpretačního nadhledu a neméně i ošacení lidových melodií v nový nekonvenční háv, který lidovým melodiím sluší a dává jim nový rozměr!

Páteční koncert souboru BAROKKSOLISTENE byl nesporným gejzírem virtuozity, spontaneity i vkusného humoru a troufnu si říci, že byl vrcholným zážitkem festivalu. Pokud se nějakému koncertu při vší (třeba i přehnané) přísnosti nedá opravdu nic vytknout, tak je to právě ALEHOUSE SESSION v podání anglických, švédských a norských hudebníků. Skvělé zahrané skladby anglického mistra Henryho Purcella, procítěná švédská balada o zesnulé krčmářce, krásně vyladěné vícehlasy, temperamentní španělsky laděné variace a… kdo z přítomných by si na ten moment nevzpomněl?... perfektně režírovaná slow motion muzikantské rvačky, který nadzdvihl bránice nejen publiku, ale rozesmál kameramana Zbyňka Popa do té míry, že musel pustit kameru a zmíněný fragment (na svou kameru) nenatočil! Neopakovatelný muzikant Bjarte EIKE a jeho muzikanti ze Skandinávie i z britských ostrovů se svým prvním vystoupením v České republice zapsali zlatým písmem do pomyslné kroniky festivalu MUSICA PURA a mají za to můj velký dík!

Úlohu a význam zahajovacího koncertu určitě nemusím zdůrazňovat: společné muzicírování folkloristů z moravskoslezské metropole i jiných měst Moravskoslezského kraje se během pěti let stalo neodmyslitelnou tradicí, což beze zbytku potvrdil letošní program FOLKLORNÍ INSPIRACE, ve kterém se napříč generacemi představila dvanáctiletá zpěvulka z Podluží Pavlína TOMČALOVÁ, sedmasedmdesátiletý violoncellový bard Jan HALIŠKA, zpěvačky Gabriela VERMELHO a Klára BLAŽKOVÁ, virtuóz na jednodírkovou beskydskou píšťalu Marian FRIEDL, ženská pěvecká skupina souboru ŠMYKŇA, mladí folklorní muzikanti sdružení v OSTRAVA CIMBALOM YOUTH ORCHESTRA s primáši Amálií DOBŠÍKOVOU a Jiřím DROZDEM, i ti velcí a již po desetiletí zkušení muzikanti sdružení v OSTRAVA CIMBALOM ORCHESTRA s primáši Jiřím MACHAČEM a Ondřejem ZEDNÍČKEM.

A program? Od melodií z valašské obce Růžďka, které byly poctou dvoustému výročí Guberniální sbírky z roku 1819, přes tklivé zpěvy z žírného Podluží a nápaditou violoncellovou skladbu ostravského skladatele Pavla HELEBRANDA, až k dvoudobým a třídobým tancům z různých koutů západních Karpat.

Aby mohla být v rámci Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA čtyřikrát rozezvučena prkna Divadelního sálu Domu kultury města Ostravy, je potřeba pochopení a důvěry všech, kteří jeho letošní ročník podpořili. Za festivalové záštity bych rád poděkoval starostce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz paní Ing. Zuzaně Ožanové, náměstkovi primátora města Ostravy panu Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje panu Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi, který se k našemu potěšení spolu s místostarostkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz paní Ing. Alenou Pataky ujal vlídného slova v rámci zahájení festivalu. Za finanční podporu patří velký dík Ministerstvu kultury České republiky, Moravskoslezskému kraji, Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jedním dechem skládám poděkování a úctu i Českému rozhlasu Ostrava a jeho vedoucímu programu panu Richardu Piskalovi, který je – podobně jako před ním jmenované instituce – s festivalem spojen od jeho prvopočátku.

Zásadní vliv na bezproblémové zajištění 5. ročníku festivalu MUSICA PURA však mají i osoby a organizace, jejichž nezištná morální, finanční či organizační pomoc jsou skutečnou živou vodou na mlýn realizačního týmu! Paní Miluše Rabasová, Danuše a Tomáš Nytrovi, Jarmila Červenková a vedení ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě, jakož i sponzor, který si nepřál být jmenován: ti všichni přispěli finančními částkami či službou, které nám umožnily připravit program úvodního koncertu a zpříjemnit umělcům letošního ročníku jejich pobyt v moravskoslezské metropoli. Děkujeme za to!

S dohořívající první adventní svíčkou mi ostává vás jménem svých kolegyň Haliny Františákové a Kláry Blažkové, jakož i jménem svým, srdečně pozvat na 6. ročník Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA, který se uskuteční ve dnech 28. - 31. října 2020 v Ostravě a v Bohumíně.

Pevně věřím, že si i v příštím roce najdete cestu na koncerty pravdivé muziky a přeji Vám klidný advent a požehnané svátky vánoční!

Jan Rokyta
ředitel MHF Musica Pura

zpět

SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU ZA MUSICOU PUROU 2019
Za finanční podpory

partneri/logo-cro-linka.jpgpartneri/logo-bohumin-linka.jpgpartneri/logo-ms-kraj.jpg

Mediální partneři festivalu

 partneri/logo-ostravan.jpgpartneri/logo-program.jpgpartneri_2017/proglas.jpg  partneri/tik.jpg

Partneři festivalu

partneri/logo-oderberg-linka.jpgpartneri/loga-pod-zelenym-dubem-linka.jpgpartneri/logo-graphic-house.jpgpartneri/logo-epona.jpg

Mezinárodní hudební festival
MUSICA PURA
Lhotka 199, 739 47 Kozlovice